บริษัท วงศ์สยามเฟอร์นิเจอร์ แอนด์ เซฟ จำกัด

ลืมรหัสตู้นิรภัย Kingdom ต้องทำอย่างไรดี ?

ลืมรหัสตู้เซฟนิรภัยKingdom

ในกรณีตู้เซฟที่ใช้งาน จำรหัสไม่ได้ หรือ ลืมรหัสตู้เซฟ เราควรต้องทำอย่างไร ในการจะเปิดตู้เซฟนิรภัยนั้น ตู้เซฟในปัจจุบันจะมีทั้งระบบหมุน และระบบกดปุ่ม ถ้าเป็นรุ่นใหม่ ๆจะมีระบบสแกนนิ้วมืออีก การที่เราจะสามารถเปิดตู้เซฟได้นั้น เราต้อง มีรหัสปลดล็อค และยังต้องมีกุญแจอีก ดั้งนั้นการเปิดตู้เซฟในแต่ละครั้ง ต้องมีรหัสปลดล็อคและกุญแจ แต่ถ้าเรามีแค่ รหัสอย่างเดียว หรือ กุญแจอย่างเดียว ก็ไม่สามารถที่จะเปิดตู้เซฟได้ เราควรตั้งมีทั้งสองอย่างในการจะเปิดตู้เซฟ

ถ้าหากเราจำรหัสตู้เซฟไม่ได้ ก็ไม่มีทางที่เราจะสามารถเปิดเซฟได้เลย การเข้ารหัสตู้เซฟของแต่ละยี่ห้อก็มีการเข้ารหัสที่แตกต่างกัน

 • ะบบหมุมรหัสไปทางขวาก่อน (ก็มีการเข้ารหัสที่ต้องให้รหัส 4 รหัส ในการหมุน) เริ่มต้น รหัสแรกหมุนไปทางขวาก่อน 4รอบ จากนั้นรหัสที่สอง ก็หมุนไปทางซ้าย3รอบ รหัสที่สาม ก็หมุนไปทางขวา2รอบ รหัสที่4 หมุนไปทางซ้าย1 รอบ
 • ะบบหมุมรหัสไปทางซ้ายก่อน (ก็มีการเข้ารหัสที่ต้องให้รหัส 4 รหัส ในการหมุน) เริ่มต้น รหัสแรกหมุนไปทางซ้ายก่อน 4รอบ จากนั้นรหัสที่สอง ก็หมุนไปทางขวา3รอบ รหัสที่สาม ก็หมุนไปทางซ้าย2รอบ รหัสที่4 หมุนไปทางขวา1 รอบ
 • ระบบกดปุ่ม จะมีการตั้งรหัสตั้งแต่ 4-8 หลัก ในการตั้งรหัส ขึ้นอยู่กับตู้เซฟแต่ละยี่ห้อ สามารถตั้งรหัสได้จำนวนกี่เลข ละส่วนฬหญ่จะมีระบบกุญแจฉุกเฉินให้ในกรณีที่เราลืมรหัส หรือระบบแผงวงจรมีปัญหา หรือแบตเตอรีหมด ดังนั้นในการจะใช้ตู้เซฟที่เป็นระบบกด ควรศึกษาระบบการล็อคของตู้เซฟว่ารุ่นที่เราจะซื้อ มีระบบกุญแจฉุกเฉินให้มาไหม ก่อนที่เราจะตัดสินใจซื้อ
 • ระบบสแกนนิ้วมือ จะมีการตั้งรหัสโดยการใช้นิ้วสแกนลายนิ้วมือในการปลดล็อคตู้เซฟ และสามารถสแกนได้มากกว่า 100 นิ้วมือ และยังสามารถให้รหัสตัวเลขล็อคเพิ่มได้อีก ง่ายแก่การเปิดมาก แต่ต้องใช้แบตเตอรี่ในการเปิดและปิดระบบล็อค ดังนั้นแบตเตอรี่ก็เป็นสิ่งสำคัญในการเปิดตู้เซฟ จึงต้องค่อยเปลี่ยนแบตเตอรี่บ่อยๆ ห้ามปล่อยให้แบตเตอรีหมด การทำงานก็ไม่สามารถเปิดตู้เซฟได้เลย ควรศึกษาระบบการล็อคของตู้เซฟว่ารุ่นที่เราจะซื้อ มีระบบกุญแจฉุกเฉินให้มาไหม ก่อนที่เราจะตัดสินใจซื้อ

*** ขั้นตอนในการเปิดตู้เซฟ กรณี ลืมรหัสตู้เซฟ ***

 

 • ดูว่าตู้เซฟนิรภัยยี่ห้อ รุ่นอะไร
 • กุญแจตู้เซฟมีไหม
 • ตู้เซฟระบุ serail number ของตู้มีไหม
 • ตู้เซฟของเราเคยเปลี่ยนรหัสหรือเปล่า
 • ติดต่อบริษัทที่เราซื้อมา
 • ข้อสำคัญต้องเป็นเจ้าของตู้เท่านั้น หรือได้รับมอบอำนาจจากเจ้าของตู้เซฟ ในการทำเรื่องของเปิดตู้เซฟ

ดูว่าตู้เซฟนิรภัยยี่ห้ออะไร รุ่นอะไร

ตู้เซฟในปัจจุบันมีหลายยี่ห้อมากหาย แต่ส่วนใหญ่ ที่นิยมกันแพร่หลาย ได้แก่ ตู้เซฟนิรภัย leeco kingdom taiyo president wingsun chubb pilot wordsafe แต่ละยี่ห้อก็จะมีรุ่นบอกชัดเจน อยู่ที่ตำแหน่ง ด้านหน้าของตู้เซฟ

กุญแจตู้เซฟมีไหม ?

ตู้เซฟของเราล็อคด้วยกุญแจหรือเปล่า ถ้ามีกราล็อคกุญแจ เราไม่สามารถที่จะทำการเปิดตู้เซฟได้แน่นอน คงต้องหาช่างเข้าไปปลดล็อคกุญแจก่อน

ตู้เซฟระบุ serial number ของตู้มีไหม ?

ตู้เซฟนิรภัยทุกยี่ห้อ ส่วนใหญ่จะมีserial number ติดอยู่ทุกตู้ ลักษณะจะเป็นสติกเกอร์ หรือ แผ่นเหล็กที่มีการตอกcodeระบุ ปีผลิต รุ่น นำ้หนัก ของตู้เซฟ เพื่อใช้ในการเช็คคุณลักษณะของตู้เซฟ และยังสามารถเช็คค่ารหัสเริ่มต้นจากโรงงานได้ด้วย

ตู้เซฟของเราเคยเปลี่ยนรหัสไหม ?

ตู้เซฟทุกยี่ห้อเมื่อผลิตออกจากโรงงานแล้วจะมีค่า เริ่มต้นที่ถูกกำหนดจากโรงงาน ดั้งนั้น ถ้าเราไม่เคยเปลี่ยนรหัส จะต้องเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงานแน่นอน แต่ถ้าเรามีการเปลี่ยนรหัสไปแล้ว ก็ต้องจำเอง ห้านลืมเด็ดขาด แต่ถ้าลืม คงต้องใช้บริการช่างเปิดตู้เซฟ เท่านั้นในการเปิดตู้เซฟนิรภัย

ติดต่อบริษัทที่เราซื้อมา

ในการซื้อตู้เซฟนิรภัยจากตัวแทนจำหน่าย ส่วนใหญ่ร้านค้าจะเก็บหลักฐานการซื้อตู้เซฟของลูกค้า ดั้งนั้นถ้าเรามีปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานตู้เซฟ หรือลืมรหัส ควรติดต่อบริษัทร้านค้าที่เราซื้อก่อน ถ้ายังอยู่ในประกัน ลูกค้าจะได้รับบริการหลังการขาย จากร้านที่ซื้อตู้เซฟนิรภัย

เจ้าของตู้เซฟเท่านั้น หรือได้รับมอบอำนาจจากเจ้าของตู้เซฟ ในการทำเรื่องขอเปิดตู้เซฟ

ในการจะขอทำเรื่องเปิดตู้เซฟในกรณีลืมรหัส ต้องมีเอกสารการซื้อขายตู้เซฟ จากทางบริษัท หรือบิลใบเสร็จ ซื้อขายตู้เซฟ แต่ถ้าเราไม่มีเอกสารหรือบิล ก็ต้องทำการแจ้งความ กับสถานีตำรวจ ยืนยันความเป็นเจ้าของตู้เซฟ หรือในกรณีที่เจ้าของเสียชีวิต ต้องมีเอกสาร ใบมรณะบัตร ,ใบแต่งตั้งผู้จัดการมรดก

 ในการทำเรื่องของรหัสจากทางโรงงาน ควรต้องมีสิ่งที่แจ้งมาข้างต้นนี้ แต่ถ้ามีปัญหาในการทำเรื่องผ่าน บริษัทร้านค้าเราซื้อมา เรายินดีให้คำปรึกษา และให้บริการทำเรื่องกับทางคลีนิคตู้เซฟ และเรายังมีบริการ เปิดตู้เซฟด่วน สามารถสอนเปิดทางline ในกรณีที่ลูกค้าอยู่ ต่างจังหวัด และไม่สามารถหาช่างเข้าทำการเปิดตู้เซฟ ได้ ทางเรายินดีให้บริการ

 บริการสอนเปิดทาง line ลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด ไม่สามารถหาช่างเปิดได้

ลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจเรา

บริการเปิดตู้เซฟ ถึงจะอยู่ ตจว. ก็สอนเปิดได้ครับ

เมื่อพูดถึงการปกป้องทรัพย์สินที่มีค่า ทุกคนจะนึกถึง ตู้เซฟ หรือ ตู้นิรภัย เป็นอันดับต้นๆ แต่คนสูงให้มักคิดว่าตู้เซฟมีราคาแพง คิดว่าไม่มีเหตุจำเป็นต้องใช้ แต่แท้จริงแล้ว ตู้เซฟเป็นไอเทมที่ควรมีติดบ้านไว เพราะมันมีประโยชน์ในการปกป้องทรัพย์สินที่มีค่า ปัจจุบัน ตู้เซฟ หรือ ตู้นิรภัย มีขนาดเล็ก เพื่อให้ความสะดวกในการใช้งาน และราคาไม่แพง

แต่ด้วยความเป็นตู้เซฟขนาดเล็ก หลายคนจะมีความกังวลว่า ด้วยขนาดที่เล็ก และราคาไม่แพง ทำให้รู้สึกไม่ปลอดภัย ดูไม่มีประสิทธิภาพในการปกป้องสินทรัพย์ ขโมยคงจะยกกันไปได้แบบง่ายๆ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น คุณสมบัติเฉพาะของ ตู้เซฟ หรือ ตู้นิรภัย ขนาดเล็ก กลับแฝงด้วยประโยชน์ในหลายแง่มุม ที่ผู้คนยังไม่เข้าใจ

ประโยชน์เฉพาะตัวของ ตู้เซฟขนาดเล็ก ดังนี้

 1. ตู้เซฟขนาดเล็ก สามารถเคลื่อนย้ายได้ง่าย ทำให้เราสามารถย้ายจุด เพื่อซ่อนอำพรางตู้เซฟให้อยู่ในที่ปลอดภัย และสะดวกง่ายกว่าตู้เซฟขนาดใหญ่

 2. ตู้เซฟใบเล็กที่คนร้ายยกไปได้ง่าย ๆ ย่อมสร้างความชะล่าใจให้คนร้ายยกไปเปิดที่อื่น ซื่งหากเราทำการตั้งตั้งเครื่อง GPS กับตู้เซฟ ย่อมเป็นกับดักสำหรับคนร้าย และนำมาซึ่งการจับคนร้าย

 3. ตู้เซฟขนาดเล็กบางรุ่น จะมีระบบน๊อดยึดกับพื้นหรือผนัง กรณีนี้จะทำให้ยกไปนั้นยากขึ้น ทำให้คนร้ายมีความยุ่งยากและช่วยถ่วงเวลาได้

 4. ตู้เซฟขนาดเล็ก จะช่วยป้องกันหรือบรรเทาความเสียหายจากอัคคีภัย หรือช่วยถ่วงเวลาการถูกเผาไหม้จากอัคคีภัย ซึ่งมีบางรุ่นที่มีคุณสมบัติสามารถทนต่ออัคคีภัยได้ ในระยะเวลาและอุณภูมิแตกต่างกันไป ตามคุณภาพของแต่ละรุ่น

 5. ถ้าคุณมีของมีค่าเพิ่มขึ้น คุณอาจจะไม่จำเป็นต้องซื้อตู้เซฟขนาดใหญ่ๆ อาจจะซื้อตู้เซฟขนาดเล็กเพิ่มขึ้นสักใบ เพื่อสามารถกระจายการเก็บของมีค่าได้หลายจุด กระจายความเสี่ยง แยกกันเก็บไว้หลายจุด ยึ่งมีตู้เซฟมากกว่า 2 ตู้ จะยิ่งสร้างความลำบากให้กับการค้นหา การคาดเดา และการลักขโมย ให้กับคนร้ายมากขึ้น อีกทั้งเรายังสามารถจัดเรียงความสำคัญของแต่ละตู้ได้อย่างเหมาะสม

แต่ถึงฉะนั้น ระบบป้องกันขโมยทั้งหลาย ล้วนทำหน้าที่ได้เพียงสร้างความยุ่งยากและถ่วงเวลาขโมยไว้เท่านั้น ยากที่จะมีสิ่งใดป้องกันการขโมยหรือโจรกรรมได้อย่างสมบูรณ์เด็ดขาด เราไม่ควรประมาณ รอบคอบ เตรียมพร้อม รู้จักการกระจายความเสี่ยงจะทำให้เราเสียหายน้อยที่สุด

สำหรับคนที่อยากได้เฟอร์นิเจอร์นอกจากตู้เซฟ เช่น ตู้เก็บของชั้นวางของตู้โชว์ โต๊ะ เก้าอี้
สนใจสามาารถติด่อสอบถามได้ที่
☎️ 02-225-5190
📱 088-693-5491
💚 ID Line : @wongsiam

ลืมรหัสตู้นิรภัย ต้องทำอย่างไรดี ?

ลืมรหัสตู้เซฟนิรภัย

ในกรณีตู้เซฟที่ใช้งาน จำรหัสไม่ได้ หรือ ลืมรหัสตู้เซฟ เราควรต้องทำอย่างไร ในการจะเปิดตู้เซฟนิรภัยนั้น ตู้เซฟในปัจจุบันจะมีทั้งระบบหมุน และระบบกดปุ่ม ถ้าเป็นรุ่นใหม่ ๆจะมีระบบสแกนนิ้วมืออีก การที่เราจะสามารถเปิดตู้เซฟได้นั้น เราต้อง มีรหัสปลดล็อค และยังต้องมีกุญแจอีก ดั้งนั้นการเปิดตู้เซฟในแต่ละครั้ง ต้องมีรหัสปลดล็อคและกุญแจ แต่ถ้าเรามีแค่ รหัสอย่างเดียว หรือ กุญแจอย่างเดียว ก็ไม่สามารถที่จะเปิดตู้เซฟได้ เราควรตั้งมีทั้งสองอย่างในการจะเปิดตู้เซฟ

ถ้าหากเราจำรหัสตู้เซฟไม่ได้ ก็ไม่มีทางที่เราจะสามารถเปิดเซฟได้เลย การเข้ารหัสตู้เซฟของแต่ละยี่ห้อก็มีการเข้ารหัสที่แตกต่างกัน

 • ะบบหมุมรหัสไปทางขวาก่อน (ก็มีการเข้ารหัสที่ต้องให้รหัส 4 รหัส ในการหมุน) เริ่มต้น รหัสแรกหมุนไปทางขวาก่อน 4รอบ จากนั้นรหัสที่สอง ก็หมุนไปทางซ้าย3รอบ รหัสที่สาม ก็หมุนไปทางขวา2รอบ รหัสที่4 หมุนไปทางซ้าย1 รอบ
 • ะบบหมุมรหัสไปทางซ้ายก่อน (ก็มีการเข้ารหัสที่ต้องให้รหัส 4 รหัส ในการหมุน) เริ่มต้น รหัสแรกหมุนไปทางซ้ายก่อน 4รอบ จากนั้นรหัสที่สอง ก็หมุนไปทางขวา3รอบ รหัสที่สาม ก็หมุนไปทางซ้าย2รอบ รหัสที่4 หมุนไปทางขวา1 รอบ
 • ระบบกดปุ่ม จะมีการตั้งรหัสตั้งแต่ 4-8 หลัก ในการตั้งรหัส ขึ้นอยู่กับตู้เซฟแต่ละยี่ห้อ สามารถตั้งรหัสได้จำนวนกี่เลข ละส่วนฬหญ่จะมีระบบกุญแจฉุกเฉินให้ในกรณีที่เราลืมรหัส หรือระบบแผงวงจรมีปัญหา หรือแบตเตอรีหมด ดังนั้นในการจะใช้ตู้เซฟที่เป็นระบบกด ควรศึกษาระบบการล็อคของตู้เซฟว่ารุ่นที่เราจะซื้อ มีระบบกุญแจฉุกเฉินให้มาไหม ก่อนที่เราจะตัดสินใจซื้อ
 • ระบบสแกนนิ้วมือ จะมีการตั้งรหัสโดยการใช้นิ้วสแกนลายนิ้วมือในการปลดล็อคตู้เซฟ และสามารถสแกนได้มากกว่า 100 นิ้วมือ และยังสามารถให้รหัสตัวเลขล็อคเพิ่มได้อีก ง่ายแก่การเปิดมาก แต่ต้องใช้แบตเตอรี่ในการเปิดและปิดระบบล็อค ดังนั้นแบตเตอรี่ก็เป็นสิ่งสำคัญในการเปิดตู้เซฟ จึงต้องค่อยเปลี่ยนแบตเตอรี่บ่อยๆ ห้ามปล่อยให้แบตเตอรีหมด การทำงานก็ไม่สามารถเปิดตู้เซฟได้เลย ควรศึกษาระบบการล็อคของตู้เซฟว่ารุ่นที่เราจะซื้อ มีระบบกุญแจฉุกเฉินให้มาไหม ก่อนที่เราจะตัดสินใจซื้อ

*** ขั้นตอนในการเปิดตู้เซฟ กรณี ลืมรหัสตู้เซฟ ***

 

 • ดูว่าตู้เซฟนิรภัยยี่ห้อ รุ่นอะไร
 • กุญแจตู้เซฟมีไหม
 • ตู้เซฟระบุ serail number ของตู้มีไหม
 • ตู้เซฟของเราเคยเปลี่ยนรหัสหรือเปล่า
 • ติดต่อบริษัทที่เราซื้อมา
 • ข้อสำคัญต้องเป็นเจ้าของตู้เท่านั้น หรือได้รับมอบอำนาจจากเจ้าของตู้เซฟ ในการทำเรื่องของเปิดตู้เซฟ

ดูว่าตู้เซฟนิรภัยยี่ห้ออะไร รุ่นอะไร

ตู้เซฟในปัจจุบันมีหลายยี่ห้อมากหาย แต่ส่วนใหญ่ ที่นิยมกันแพร่หลาย ได้แก่ ตู้เซฟนิรภัย leeco kingdom taiyo president wingsun chubb pilot wordsafe แต่ละยี่ห้อก็จะมีรุ่นบอกชัดเจน อยู่ที่ตำแหน่ง ด้านหน้าของตู้เซฟ

ตู้เซฟลีโก้ลืมรหัส

กุญแจตู้เซฟมีไหม ?

ตู้เซฟของเราล็อคด้วยกุญแจหรือเปล่า ถ้ามีกราล็อคกุญแจ เราไม่สามารถที่จะทำการเปิดตู้เซฟได้แน่นอน คงต้องหาช่างเข้าไปปลดล็อคกุญแจก่อน

ตู้เซฟระบุ serial number ของตู้มีไหม ?

ตู้เซฟนิรภัยทุกยี่ห้อ ส่วนใหญ่จะมีserial number ติดอยู่ทุกตู้ ลักษณะจะเป็นสติกเกอร์ หรือ แผ่นเหล็กที่มีการตอกcodeระบุ ปีผลิต รุ่น นำ้หนัก ของตู้เซฟ เพื่อใช้ในการเช็คคุณลักษณะของตู้เซฟ และยังสามารถเช็คค่ารหัสเริ่มต้นจากโรงงานได้ด้วย

ตู้เซฟของเราเคยเปลี่ยนรหัสไหม ?

ตู้เซฟทุกยี่ห้อเมื่อผลิตออกจากโรงงานแล้วจะมีค่า เริ่มต้นที่ถูกกำหนดจากโรงงาน ดั้งนั้น ถ้าเราไม่เคยเปลี่ยนรหัส จะต้องเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงานแน่นอน แต่ถ้าเรามีการเปลี่ยนรหัสไปแล้ว ก็ต้องจำเอง ห้านลืมเด็ดขาด แต่ถ้าลืม คงต้องใช้บริการช่างเปิดตู้เซฟ เท่านั้นในการเปิดตู้เซฟนิรภัย

ติดต่อบริษัทที่เราซื้อมา

ในการซื้อตู้เซฟนิรภัยจากตัวแทนจำหน่าย ส่วนใหญ่ร้านค้าจะเก็บหลักฐานการซื้อตู้เซฟของลูกค้า ดั้งนั้นถ้าเรามีปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานตู้เซฟ หรือลืมรหัส ควรติดต่อบริษัทร้านค้าที่เราซื้อก่อน ถ้ายังอยู่ในประกัน ลูกค้าจะได้รับบริการหลังการขาย จากร้านที่ซื้อตู้เซฟนิรภัย

เจ้าของตู้เซฟเท่านั้น หรือได้รับมอบอำนาจจากเจ้าของตู้เซฟ ในการทำเรื่องขอเปิดตู้เซฟ

ในการจะขอทำเรื่องเปิดตู้เซฟในกรณีลืมรหัส ต้องมีเอกสารการซื้อขายตู้เซฟ จากทางบริษัท หรือบิลใบเสร็จ ซื้อขายตู้เซฟ แต่ถ้าเราไม่มีเอกสารหรือบิล ก็ต้องทำการแจ้งความ กับสถานีตำรวจ ยืนยันความเป็นเจ้าของตู้เซฟ หรือในกรณีที่เจ้าของเสียชีวิต ต้องมีเอกสาร ใบมรณะบัตร ,ใบแต่งตั้งผู้จัดการมรดก

 ในการทำเรื่องของรหัสจากทางโรงงาน ควรต้องมีสิ่งที่แจ้งมาข้างต้นนี้ แต่ถ้ามีปัญหาในการทำเรื่องผ่าน บริษัทร้านค้าเราซื้อมา เรายินดีให้คำปรึกษา และให้บริการทำเรื่องกับทางคลีนิคตู้เซฟ และเรายังมีบริการ เปิดตู้เซฟด่วน สามารถสอนเปิดทางline ในกรณีที่ลูกค้าอยู่ ต่างจังหวัด และไม่สามารถหาช่างเข้าทำการเปิดตู้เซฟ ได้ ทางเรายินดีให้บริการ

 บริการสอนเปิดทาง line ลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด ไม่สามารถหาช่างเปิดได้

ลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจเรา

บริการเปิดตู้เซฟ ถึงจะอยู่ ตจว. ก็สอนเปิดได้ครับ

ลืมรหัสตู้เซฟนิรภัย

ลูกค้าที่ใช้งาน ตู้เซฟนิรภัยleeco ลืมรหัสตู้นิรภัยleeco  หรือ จำรหัสตู้นิรภัยลีโก้ไม่ได้ เราควรต้องทำอย่างไร ในการจะเปิดตู้เซฟนิรภัยleecoนั้น ตู้เซฟนิรภัยleeco ในปัจจุบันจะมีทั้งระบบหมุน และระบบกดปุ่ม ถ้าเป็นรุ่นใหม่ ๆจะมีระบบสแกนนิ้วมืออีก การที่เราจะสามารถเปิดตู้เซฟนิรภัยleecoได้นั้น เราต้อง มีรหัสปลดล็อค และต้องมีกุญแจอีก ดั้งนั้นการเปิดตู้เซฟนิรภัยleeco ในแต่ละครั้ง ต้องมีรหัสตู้นิรภัยและกุญแจตู้นิรภัย แต่ถ้าเรามี รหัสตู้เซฟอย่างเดียว หรือ กุญแจตู้เซฟอย่างเดียว ก็ไม่สามารถที่จะเปิดตู้เซฟนิรภัยleeco ได้ เราควรตั้งมีทั้งสองอย่างในการจะเปิดตู้เซฟนิรภัยleeco

ถ้าลูกค้าลืมรหัสตู้นิรภัย จำรหัสตู้เซฟไม่ได้ ก็ไม่มีทางที่จะเปิดตู้เซฟได้เลย การเข้ารหัสตู้เซฟของแต่ละยี่ห้อก็มีการเข้ารหัสที่แตกต่างกัน

 • ะบบหมุมรหัสไปทางขวาก่อน (ก็มีการเข้ารหัสที่ต้องให้รหัส 4 รหัส ในการหมุน) เริ่มต้น รหัสแรกหมุนไปทางขวาก่อน 4รอบ จากนั้นรหัสที่สอง ก็หมุนไปทางซ้าย3รอบ รหัสที่สาม ก็หมุนไปทางขวา2รอบ รหัสที่4 หมุนไปทางซ้าย1 รอบ
 • ะบบหมุมรหัสไปทางซ้ายก่อน (ก็มีการเข้ารหัสที่ต้องให้รหัส 4 รหัส ในการหมุน) เริ่มต้น รหัสแรกหมุนไปทางซ้ายก่อน 4รอบ จากนั้นรหัสที่สอง ก็หมุนไปทางขวา3รอบ รหัสที่สาม ก็หมุนไปทางซ้าย2รอบ รหัสที่4 หมุนไปทางขวา1 รอบ
 • ระบบกดปุ่ม จะมีการตั้งรหัสตั้งแต่ 4-8 หลัก ในการตั้งรหัส ขึ้นอยู่กับตู้เซฟแต่ละยี่ห้อ สามารถตั้งรหัสได้จำนวนกี่เลข ละส่วนฬหญ่จะมีระบบกุญแจฉุกเฉินให้ในกรณีที่เราลืมรหัส หรือระบบแผงวงจรมีปัญหา หรือแบตเตอรีหมด ดังนั้นในการจะใช้ตู้เซฟที่เป็นระบบกด ควรศึกษาระบบการล็อคของตู้เซฟว่ารุ่นที่เราจะซื้อ มีระบบกุญแจฉุกเฉินให้มาไหม ก่อนที่เราจะตัดสินใจซื้อ
 • ระบบสแกนนิ้วมือ จะมีการตั้งรหัสโดยการใช้นิ้วสแกนลายนิ้วมือในการปลดล็อคตู้เซฟ และสามารถสแกนได้มากกว่า 100 นิ้วมือ และยังสามารถให้รหัสตัวเลขล็อคเพิ่มได้อีก ง่ายแก่การเปิดมาก แต่ต้องใช้แบตเตอรี่ในการเปิดและปิดระบบล็อค ดังนั้นแบตเตอรี่ก็เป็นสิ่งสำคัญในการเปิดตู้เซฟ จึงต้องค่อยเปลี่ยนแบตเตอรี่บ่อยๆ ห้ามปล่อยให้แบตเตอรีหมด การทำงานก็ไม่สามารถเปิดตู้เซฟได้เลย ควรศึกษาระบบการล็อคของตู้เซฟว่ารุ่นที่เราจะซื้อ มีระบบกุญแจฉุกเฉินให้มาไหม ก่อนที่เราจะตัดสินใจซื้อ

*** ขั้นตอนในการเปิดตู้เซฟ กรณี ลืมรหัสตู้เซฟ ***

 

 • ดูว่าตู้เซฟนิรภัยLEECO รุ่นอะไร
 • กุญแจตู้เซฟนิรภัยLEECOมีไหม
 • ตู้เซฟนิรภัยLEECOระบุ serail number ของตู้เซฟมีไหม
 • ตู้เซฟนิรภัยLEECOของเราเคยเปลี่ยนรหัสหรือเปล่า
 • ติดต่อบริษัทที่เราซื้อมา
 • ข้อสำคัญต้องเป็นเจ้าของตู้เท่านั้น หรือได้รับมอบอำนาจจากเจ้าของตู้เซฟLEECO ในการทำเรื่องของเปิดตู้เซฟนิรภัยLEECO

ดูว่าตู้เซฟนิรภัยLEECO รุ่นอะไร

ตู้เซฟในปัจจุบันมีหลายยี่ห้อมากหาย แต่ส่วนใหญ่ ที่นิยมกันแพร่หลาย ได้แก่ ตู้เซฟนิรภัย leeco kingdom taiyo president wingsun chubb pilot wordsafe แต่ละยี่ห้อก็จะมีรุ่นบอกชัดเจน อยู่ที่ตำแหน่ง ด้านหน้าของตู้เซฟนิรภัย

ตู้เซฟลีโก้ลืมรหัส

กุญแจตู้เซฟนิรภัยมีไหม ?

ตู้เซฟนิรภัยLEECOของเราล็อคด้วยกุญแจหรือเปล่า ถ้ามีกราล็อคกุญแจ เราไม่สามารถที่จะทำการเปิดตู้เซฟได้แน่นอน คงต้องหาช่างเข้าไปปลดล็อคกุญแจก่อน

ตู้เซฟระบุ serial number ของตู้มีไหม ?

ตู้เซฟนิรภัยทุกยี่ห้อ ส่วนใหญ่จะมีserial number ติดอยู่ทุกตู้ ลักษณะจะเป็นสติกเกอร์ หรือ แผ่นเหล็กที่มีการตอกcodeระบุ ปีผลิต รุ่น นำ้หนัก ของตู้เซฟ เพื่อใช้ในการเช็คคุณลักษณะของตู้เซฟ และยังสามารถเช็คค่ารหัสเริ่มต้นจากโรงงานได้ด้วย

ตู้เซฟของเราเคยเปลี่ยนรหัสไหม ?

ตู้เซฟทุกยี่ห้อเมื่อผลิตออกจากโรงงานแล้วจะมีค่า เริ่มต้นที่ถูกกำหนดจากโรงงาน ดั้งนั้น ถ้าเราไม่เคยเปลี่ยนรหัส จะต้องเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงานแน่นอน แต่ถ้าเรามีการเปลี่ยนรหัสไปแล้ว ก็ต้องจำเอง ห้านลืมเด็ดขาด แต่ถ้าลืม คงต้องใช้บริการช่างเปิดตู้เซฟ เท่านั้นในการเปิดตู้เซฟนิรภัย

ติดต่อบริษัทที่เราซื้อมา

ในการซื้อตู้เซฟนิรภัยจากตัวแทนจำหน่าย ส่วนใหญ่ร้านค้าจะเก็บหลักฐานการซื้อตู้เซฟของลูกค้า ดั้งนั้นถ้าเรามีปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานตู้เซฟ หรือลืมรหัส ควรติดต่อบริษัทร้านค้าที่เราซื้อก่อน ถ้ายังอยู่ในประกัน ลูกค้าจะได้รับบริการหลังการขาย จากร้านที่ซื้อตู้เซฟนิรภัย

เจ้าของตู้เซฟเท่านั้น หรือได้รับมอบอำนาจจากเจ้าของตู้เซฟ ในการทำเรื่องขอเปิดตู้เซฟ

ในการจะขอทำเรื่องเปิดตู้เซฟในกรณีลืมรหัส ต้องมีเอกสารการซื้อขายตู้เซฟ จากทางบริษัท หรือบิลใบเสร็จ ซื้อขายตู้เซฟ แต่ถ้าเราไม่มีเอกสารหรือบิล ก็ต้องทำการแจ้งความ กับสถานีตำรวจ ยืนยันความเป็นเจ้าของตู้เซฟ หรือในกรณีที่เจ้าของเสียชีวิต ต้องมีเอกสาร ใบมรณะบัตร ,ใบแต่งตั้งผู้จัดการมรดก

 ในการทำเรื่องของรหัสจากทางโรงงาน ควรต้องมีสิ่งที่แจ้งมาข้างต้นนี้ แต่ถ้ามีปัญหาในการทำเรื่องผ่าน บริษัทร้านค้าเราซื้อมา เรายินดีให้คำปรึกษา และให้บริการทำเรื่องกับทางคลีนิคตู้เซฟ และเรายังมีบริการ เปิดตู้เซฟด่วน สามารถสอนเปิดทางline ในกรณีที่ลูกค้าอยู่ ต่างจังหวัด และไม่สามารถหาช่างเข้าทำการเปิดตู้เซฟ ได้ ทางเรายินดีให้บริการ

 บริการสอนเปิดทาง line ลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด ไม่สามารถหาช่างเปิดได้

ลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจเรา

บริการเปิดตู้เซฟ ถึงจะอยู่ ตจว. ก็สอนเปิดได้ครับ