บริษัท วงศ์สยามเฟอร์นิเจอร์ แอนด์ เซฟ จำกัด

ลืมรหัสตู้นิรภัย ต้องทำอย่างไรดี ?

ลืมรหัสตู้เซฟนิรภัย

ในกรณีตู้เซฟที่ใช้งาน จำรหัสไม่ได้ หรือ ลืมรหัสตู้เซฟ เราควรต้องทำอย่างไร ในการจะเปิดตู้เซฟนิรภัยนั้น ตู้เซฟในปัจจุบันจะมีทั้งระบบหมุน และระบบกดปุ่ม ถ้าเป็นรุ่นใหม่ ๆจะมีระบบสแกนนิ้วมืออีก การที่เราจะสามารถเปิดตู้เซฟได้นั้น เราต้อง มีรหัสปลดล็อค และยังต้องมีกุญแจอีก ดั้งนั้นการเปิดตู้เซฟในแต่ละครั้ง ต้องมีรหัสปลดล็อคและกุญแจ แต่ถ้าเรามีแค่ รหัสอย่างเดียว หรือ กุญแจอย่างเดียว ก็ไม่สามารถที่จะเปิดตู้เซฟได้ เราควรตั้งมีทั้งสองอย่างในการจะเปิดตู้เซฟ

ถ้าหากเราจำรหัสตู้เซฟไม่ได้ ก็ไม่มีทางที่เราจะสามารถเปิดเซฟได้เลย การเข้ารหัสตู้เซฟของแต่ละยี่ห้อก็มีการเข้ารหัสที่แตกต่างกัน

  • ะบบหมุมรหัสไปทางขวาก่อน (ก็มีการเข้ารหัสที่ต้องให้รหัส 4 รหัส ในการหมุน) เริ่มต้น รหัสแรกหมุนไปทางขวาก่อน 4รอบ จากนั้นรหัสที่สอง ก็หมุนไปทางซ้าย3รอบ รหัสที่สาม ก็หมุนไปทางขวา2รอบ รหัสที่4 หมุนไปทางซ้าย1 รอบ
  • ะบบหมุมรหัสไปทางซ้ายก่อน (ก็มีการเข้ารหัสที่ต้องให้รหัส 4 รหัส ในการหมุน) เริ่มต้น รหัสแรกหมุนไปทางซ้ายก่อน 4รอบ จากนั้นรหัสที่สอง ก็หมุนไปทางขวา3รอบ รหัสที่สาม ก็หมุนไปทางซ้าย2รอบ รหัสที่4 หมุนไปทางขวา1 รอบ
  • ระบบกดปุ่ม จะมีการตั้งรหัสตั้งแต่ 4-8 หลัก ในการตั้งรหัส ขึ้นอยู่กับตู้เซฟแต่ละยี่ห้อ สามารถตั้งรหัสได้จำนวนกี่เลข ละส่วนฬหญ่จะมีระบบกุญแจฉุกเฉินให้ในกรณีที่เราลืมรหัส หรือระบบแผงวงจรมีปัญหา หรือแบตเตอรีหมด ดังนั้นในการจะใช้ตู้เซฟที่เป็นระบบกด ควรศึกษาระบบการล็อคของตู้เซฟว่ารุ่นที่เราจะซื้อ มีระบบกุญแจฉุกเฉินให้มาไหม ก่อนที่เราจะตัดสินใจซื้อ
  • ระบบสแกนนิ้วมือ จะมีการตั้งรหัสโดยการใช้นิ้วสแกนลายนิ้วมือในการปลดล็อคตู้เซฟ และสามารถสแกนได้มากกว่า 100 นิ้วมือ และยังสามารถให้รหัสตัวเลขล็อคเพิ่มได้อีก ง่ายแก่การเปิดมาก แต่ต้องใช้แบตเตอรี่ในการเปิดและปิดระบบล็อค ดังนั้นแบตเตอรี่ก็เป็นสิ่งสำคัญในการเปิดตู้เซฟ จึงต้องค่อยเปลี่ยนแบตเตอรี่บ่อยๆ ห้ามปล่อยให้แบตเตอรีหมด การทำงานก็ไม่สามารถเปิดตู้เซฟได้เลย ควรศึกษาระบบการล็อคของตู้เซฟว่ารุ่นที่เราจะซื้อ มีระบบกุญแจฉุกเฉินให้มาไหม ก่อนที่เราจะตัดสินใจซื้อ

*** ขั้นตอนในการเปิดตู้เซฟ กรณี ลืมรหัสตู้เซฟ ***

 

  • ดูว่าตู้เซฟนิรภัยยี่ห้อ รุ่นอะไร
  • กุญแจตู้เซฟมีไหม
  • ตู้เซฟระบุ serail number ของตู้มีไหม
  • ตู้เซฟของเราเคยเปลี่ยนรหัสหรือเปล่า
  • ติดต่อบริษัทที่เราซื้อมา
  • ข้อสำคัญต้องเป็นเจ้าของตู้เท่านั้น หรือได้รับมอบอำนาจจากเจ้าของตู้เซฟ ในการทำเรื่องของเปิดตู้เซฟ

ดูว่าตู้เซฟนิรภัยยี่ห้ออะไร รุ่นอะไร

ตู้เซฟในปัจจุบันมีหลายยี่ห้อมากหาย แต่ส่วนใหญ่ ที่นิยมกันแพร่หลาย ได้แก่ ตู้เซฟนิรภัย leeco kingdom taiyo president wingsun chubb pilot wordsafe แต่ละยี่ห้อก็จะมีรุ่นบอกชัดเจน อยู่ที่ตำแหน่ง ด้านหน้าของตู้เซฟ

ตู้เซฟลีโก้ลืมรหัส

กุญแจตู้เซฟมีไหม ?

ตู้เซฟของเราล็อคด้วยกุญแจหรือเปล่า ถ้ามีกราล็อคกุญแจ เราไม่สามารถที่จะทำการเปิดตู้เซฟได้แน่นอน คงต้องหาช่างเข้าไปปลดล็อคกุญแจก่อน

ตู้เซฟระบุ serial number ของตู้มีไหม ?

ตู้เซฟนิรภัยทุกยี่ห้อ ส่วนใหญ่จะมีserial number ติดอยู่ทุกตู้ ลักษณะจะเป็นสติกเกอร์ หรือ แผ่นเหล็กที่มีการตอกcodeระบุ ปีผลิต รุ่น นำ้หนัก ของตู้เซฟ เพื่อใช้ในการเช็คคุณลักษณะของตู้เซฟ และยังสามารถเช็คค่ารหัสเริ่มต้นจากโรงงานได้ด้วย

ตู้เซฟของเราเคยเปลี่ยนรหัสไหม ?

ตู้เซฟทุกยี่ห้อเมื่อผลิตออกจากโรงงานแล้วจะมีค่า เริ่มต้นที่ถูกกำหนดจากโรงงาน ดั้งนั้น ถ้าเราไม่เคยเปลี่ยนรหัส จะต้องเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงานแน่นอน แต่ถ้าเรามีการเปลี่ยนรหัสไปแล้ว ก็ต้องจำเอง ห้านลืมเด็ดขาด แต่ถ้าลืม คงต้องใช้บริการช่างเปิดตู้เซฟ เท่านั้นในการเปิดตู้เซฟนิรภัย

ติดต่อบริษัทที่เราซื้อมา

ในการซื้อตู้เซฟนิรภัยจากตัวแทนจำหน่าย ส่วนใหญ่ร้านค้าจะเก็บหลักฐานการซื้อตู้เซฟของลูกค้า ดั้งนั้นถ้าเรามีปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานตู้เซฟ หรือลืมรหัส ควรติดต่อบริษัทร้านค้าที่เราซื้อก่อน ถ้ายังอยู่ในประกัน ลูกค้าจะได้รับบริการหลังการขาย จากร้านที่ซื้อตู้เซฟนิรภัย

เจ้าของตู้เซฟเท่านั้น หรือได้รับมอบอำนาจจากเจ้าของตู้เซฟ ในการทำเรื่องขอเปิดตู้เซฟ

ในการจะขอทำเรื่องเปิดตู้เซฟในกรณีลืมรหัส ต้องมีเอกสารการซื้อขายตู้เซฟ จากทางบริษัท หรือบิลใบเสร็จ ซื้อขายตู้เซฟ แต่ถ้าเราไม่มีเอกสารหรือบิล ก็ต้องทำการแจ้งความ กับสถานีตำรวจ ยืนยันความเป็นเจ้าของตู้เซฟ หรือในกรณีที่เจ้าของเสียชีวิต ต้องมีเอกสาร ใบมรณะบัตร ,ใบแต่งตั้งผู้จัดการมรดก

 ในการทำเรื่องของรหัสจากทางโรงงาน ควรต้องมีสิ่งที่แจ้งมาข้างต้นนี้ แต่ถ้ามีปัญหาในการทำเรื่องผ่าน บริษัทร้านค้าเราซื้อมา เรายินดีให้คำปรึกษา และให้บริการทำเรื่องกับทางคลีนิคตู้เซฟ และเรายังมีบริการ เปิดตู้เซฟด่วน สามารถสอนเปิดทางline ในกรณีที่ลูกค้าอยู่ ต่างจังหวัด และไม่สามารถหาช่างเข้าทำการเปิดตู้เซฟ ได้ ทางเรายินดีให้บริการ

 บริการสอนเปิดทาง line ลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด ไม่สามารถหาช่างเปิดได้

ลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจเรา

บริการเปิดตู้เซฟ ถึงจะอยู่ ตจว. ก็สอนเปิดได้ครับ