บริษัท วงศ์สยามเฟอร์นิเจอร์ แอนด์ เซฟ จำกัด

ฮวงจุ้ยห้องทำงานจัดให้ดี เสริมบารมีและการงานให้ก้าวหน้า

ห้องทำงาน เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้คนที่ใช้งาน ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานที่ทำอยู่ ช่วยเสริมให้มีบารมี เป็นที่เคารพของผู้ใต้บังคับบัญชาและเสริมการตัดสินใจให้มีประสิทธิภาพสูง สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ดี ดังนั้น หากคุณที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการงานแล้ว การจัดห้องทำงานตามหลักฮวงจุ้ยห้องทำงานย่อมช่วยให้หน้าที่การงานของคุณก้าวหน้าได้เป็นอย่างดี

หลักการจัดฮวงจุ้ยห้องทำงานอย่างเหมาะสม สำหรับวิธีการจัดห้องทำงานตามหลักของฮวงจุ้ยนั้น คุณสามารถทำได้ดังนี้

ลักษณะของห้องทำงาน

ห้องทำงานตามหลักฮวงจุ้ย ควรเป็นห้องสี่เหลี่ยมจะดีที่สุด เพราะสี่เหลี่ยมเป็นลักษณะของธาตุดิน ดังนั้น การเลือกใช้ห้องทำงานที่เป็นทรงสี่เหลี่ยมจะทำให้มีความหนักแน่น มั่นคงของหน้าที่การงานและห้องทำงานต้องมีการจัดให้เป็นระเบียบ ห้ามมีกองขยะอยู่ภายในห้อง เพราะจะทำให้การทำงานมีปัญหาและอุปสรรคได้

โต๊ะทำงาน

โต๊ะทำงานตามหลักฮวงจุ้ยห้องทำงานควรเป็นโต๊ะที่พื้นโต๊ะเรียบและทึบแสงไม่สามารถมองผ่านได้ ไม่ควรใช้พื้นโต๊ะที่ใสหรือโปร่งแสงจนสามารถมองผ่านลงไปด่านล่างได้ เพราะลักษณะเช่นนั้นจะเป็นการลดทอนพลังงานและสมาธิในการทำงาน สำหรับการจัดวางโต๊ะทำงานมีหลักการจัดวางโต๊ะดังนี้

  • โต๊ะต้องมองเห็นประตูทางเข้า โดยโต๊ะทำงานควรวางในตำแหน่งที่สามารถมองเห็นคนเดินเข้าออกประตูได้ทันทีที่มีคนเดินผ่านเข้ามา แต่โต๊ะไม่ควรวางตรงกับประตู เพราะการวางเช่นนั้นจะเป็นทำให้โชคลาภและบารมีไหลออกทางประตู จึงทำให้ผู้ใต้บังคับบัญชาไม่เชื่อฟัง โดยการวางให้วางเยื้องกับประตูหรือวางด้านข้างของประตู โดยเว้นระยะห่างออกมาพอสมควร
  • ห้ามหันหน้าเข้าหากำแพง ด้านหน้าของโต๊ะทำงานไม่ควรหันเข้าหากำแพง โดยเฉพาะกำแพงทึบ ๆ เพราะการหันเข้าหากำแพงถือว่าเป็นตำแหน่งอับโชค เป็นการปิดกันความคิดทำให้สมองไม่ปลอดโปร่ง ทำให้การงานมีปัญหาและอุปสรรค หากต้องหันหน้าเข้าหากำแพง ควรเป็นกำแพงกระจกหรือหน้าต่างที่สามารถมองผ่านไปเห็นวิวภายนอกได้
  • หันหลังให้กำแพงทึบ โต๊ะทำงานที่จะช่วยเสริมความอำนาจและบารมีของผู้ที่ใช้จะต้องหันหลังเข้าหากำแพงทึบ ห้ามหันหลังให้กับพื้นโล่งหรือหน้าต่าง
  • ห้ามตรงกับประตูห้องน้ำ หากโต๊ะทำงานตรงกับประตูห้องน้ำถือว่าเป็นตำแหน่งที่ไม่ดีมาก เพราะจะทำให้ผู้ใช้โต๊ะมีปัญหาด้านสุขภาพ เกิดเก็บป่วยได้ง่าย
  • โต๊ะทำงานไม่ควรอยู่ใต้คาน คานตามฮวงจุ้ยห้องทำงานเปรียบเสมือนพลังงานที่เข้ามากดทับ ทำให้คิดอะไรไม่ออก งานไม่ราบรื่นมีแต่อุปสรรคและปัญหาเข้ามาไม่ขาดสาย ซึ่งคานในที่นี้ควรถึงแอร์ด้วย ดังนั้นโต๊ะทำงานไม่ควรที่จะอยู่ใต้แอร์เพราะแอร์ก็เปรียบเสมือนคานแบบหนึ่ง
การจัดวางสิ่งของบนโต๊ะทำงาน

การจัดวางสิ่งของบนโต๊ะนอกจากจะต้องจัดวางให้เป็นระเบียบเรียบร้อยแล้ว การจัดตำแหน่งของสิ่งของที่วางบนโต๊ะให้ถูกตามหลักฮวงจุ้ยห้องทำงานจะเป็นการเสริมบารมีได้ โดยการจัดวางของบนโต๊ะจะแบ่งออกเป็น 2 ด้าน ดังนี้

  • ด้านซ้ายมือของผู้นั่ง โดยด้านซ้ายถือเป็นตำแหน่งมังกรของโต๊ะ จึงเหมาะเป็นพื้นที่สำหรับวางของในการใช้งาน เช่น โทรศัพท์ ดินสอ ปากกาหรืออุปกรณ์ในการทำงาน เพื่อให้การติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นมีความราบรื่นหรือเป็นอุปกรณ์ที่มีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา และด้านข้างของโต๊ะทำงานควรเป็นที่ต้องของตู้เก็บเอกสารที่มีความสูงจะช่วยให้หน้าที่การงานมีความก้าวหน้ามากขึ้น
  • ด้านขวามือของผู้นั่ง ด้านขวาเป็นตำแหน่งของความสงบและความรู้ ดังนั้นจึงควรวางสิ่งที่ไม่ค่อยเคลื่อนไหวหรือหนังสือที่เป็นแหล่งให้ความรู้เกี่ยวกับงานที่ทำอยู่
  • ตรงกลางของโต๊ะ ส่วนนี้เป็นตำแหน่งของลูกน้องหรือผู้ใต้บังคับบัญชา ดังนั้นหากมีสิ่งของวางอยู่เป็นจำนวนมาก จะทำให้ลูกน้องไม่เชื่อฟัง ดังนั้นในตำแหน่งนี้ควรวางสิ่งของให้น้อยที่สุด จะทำให้ลูกน้องเชื่อฟังมากขึ้น นอกจากการจัดวางสิ่งของให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมแล้ว โต๊ะทำงานควรจัดวางสิ่งของให้เป็นระเบียบและทำความสะอาดอยู่เสมอ เพื่อเป็นการขจัดพลังงานลบให้ออกจากโต๊ะทำงานออกไปนั่นเอง
สีของโต๊ะทำงาน

สีของโต๊ะทำงานที่เหมาะสมนำมาใช้ตามหลักฮวงจุ้ยห้องทำงาน จะพิจารณาตามหลักความต้องการของผู้ใช้งานว่าต้องการเน้นไปในทางใด เพราะสีของโต๊ะทำงานมีผลต่อผู้ใช้งานโดยตรง ซึ่งการเลือกสีของโต๊ะทำงานหากเป็นงานที่มีต้องใช้ความใช้ความคิด การวิเคราะห์ที่ต้องอาศัยความรอบคอบและตัดสินใจอย่างแม่นยำแล้ว ควรเลือกใช้โต๊ะทำงานที่เป็นสีดำ สีน้ำตาลหรือโทนสีเข้ม ๆ แต่หากต้องการสร้างลดความตึงเครียด ความเมื่อยล้าของสมอง เพิ่มความปลอดโปร่งและมีความคิดสร้างสรรค์ควรเลือกใช้โต๊ะที่มีสีอ่อน เช่น สีขาว สีเขียวหรือโทนสีอ่อน ๆ เพื่อผ่อนคลายจึงมีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้น

เก้าอี้ในห้องทำงาน

เก้าอี้นั่งทำงานตามศาสตร์ฮวงจุ้ย จะต้องเลือกเก้าอี้ที่มีนำมาใช้ต้องมีขนาดใหญ่พอดีกับตัวผู้นั่ง โดยมีพนักพิงด้านหลัง มีความแข็งแรงและควรทำความสะอาดให้เก้าอี้สะอาดอยู่เสมอ เพราะหากเก้าอี้สกปรกจะทำให้ผู้ที่นั่งทำงานได้รับพลังงานลบ ทำให้มีปัญหาด้านสุขภาพและมีอุปสรรคในการ สำหรับโต๊ะที่มีเก้าอี้สำหรับไว้รับลูกค้า ควรทำการตั้งเก้าอี้ 2 ตัว ถือเป็นเคล็ดลับช่วยในการต้อนรับโชคลาภเข้าสู่โต๊ะทำงาน

การแต่งห้องตามหลักฮวงจุ้ยห้องทำงานจะช่วยลดพลังงานลบที่เข้ามาก่อให้เกิดปัญหาทั้งด้านการงาน การเงินและการติดต่อกับงานที่ทำอยู่ ทำให้การทำงานของคุณเจอกับปัญหาและอุปสรรคในการทำงานน้อยลง มีการประสานงานที่ราบรื่น ลูกน้องเชื่อฟัง ทำให้งานมีความก้าวหน้า มีการปรับเงินขึ้นและประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี ดังนั้นหากคุณกำลังมีปัญหาด้านการงานแล้ว ลองปรับเปลี่ยนห้องให้ตรงตามหลักฮวงจุ้ย แล้วคุณจะพบว่าการงานของคุณจะดีขึ้นแน่นอน